lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Anmälan till kurser, höstterminen 2019

Höstterminens kurser kommer att vara öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. 

Det är viktigt att du anmäler dig i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 11 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 26 juli. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 1 augusti.

Mer information om kursvalet finns i nedanstående presentationsfiler från informationsmötet som anordnades den 3 april:

Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 15 april.

Vårterminen 2019

Vårterminen har startat måndagen den 21 januari och pågår till och med söndagen den 9 juni.

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan under perioden 15 september - 15 oktober och vissa kurser är nu öppna för sen anmälan på antagning.se. De kurser som inte är öppna för sen anmälan har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas efter  terminstart eller i slutet av mars när andra läsperioden startar.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga matematikkurser i live@lund.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats