lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Vårterminen 2019 - information om kursstart

Vårterminen startar måndagen den 21 januari och pågår till och med söndagen den 9 juni.

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan under perioden 15 september - 15 oktober och vissa kurser är nu öppna för sen anmälan på antagning.se. De kurser som inte är öppna för sen anmälan har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas igen i anslutning till terminstarten.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 8 januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga matematikkurser i live@lund.

Kurser i matematik höstterminen 2018

Höstterminen 2018 startar måndagen den 3 september och pågår till och med söndagen den 20 januari 2019, med juluppehåll under perioden 22 december 2018 - 6 januari 2019.

Nyantagna studenter till masterprogrammet i matematik har automatiskt tillgång till kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik som ges av institutionen under höstterminen, under förutsättning att de uppfyller de specifika förkunskapskraven för respektive kurser.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb (se även rubriken Schema i vänstermenyn).

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga matematikkurser i live@lund.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats