lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Coronaviruset och distansundervisning

Från och med den 18 mars har universitetet gått över till distansundervisning, efter Regeringens rekommendationer (17/3), med anledning av det nya coronavirusets snabba spridning.

I samband med denna omställning har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ändrat sin regeltillämpning för att stödja nödvändiga ändringar av examinationsformer och kursplaner.

Vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik bedrivs all undervisning på distans och salstentamina schemalagda under mars och april månad har blivit ersatta med andra examinationsformer. Aktuell kursinformation finns publicerad på respektive kurstillfälles hemsida i Canvas.

Alla studenter antagna till ett kurstillfälle och studenter omregistrerade på respektive kurstillfälle får automatisk tillgång till kurstillfällets hemsida i Canvas. Studenter antagna utan villkor till en kurs som ges under den andra halvan av vårterminen ska kunna självregistrera sig på kursen i Ladok till och med tisdag den 31 mars. Studenter som önskar bli omregistrerade får kontakta respektive studieadministratör.

För frågor om ett specifikt kurstillfälle eller allmänna frågor om utbildningen kan man vända sig till kursansvarig och studierektor.

Matematikcentrums lokaler kommer inte att stänga utan man kan vistas här. Bibliotek och studieplatser är öppna men du kan komma att behöva använda ditt passerkort för att komma in i lokalerna. Se bibliotekens öppettider här.

Har du som student andra frågor som rör hur universitetet hanterar coronasituationen är du välkommen att kontakta studentreception@lu.se.

Anmälan till kurser, höstterminen 2020

Höstterminens kurser kommer att vara öppna för anmälan på antagning.se under perioden 16 mars - 15 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativt obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. Mer detaljerad information finns under Kursanmälan i vänstermenyn.

Det är viktigt att du lämnar in din kursansökan i tid! De flesta anmälningsalternativ kommer att vara stängda för sen anmälan efter den 15 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan i anslutning till terminsstart. Om du avser skriva ditt examensarbete nästa termin, kontakta studierektor snarast möjligt och glöm inte att söka kursen senast den 15 april.

Resultaten av det första antagningsurvalet kommer att kommuniceras den 9 juli, och antagna och reservplacerade studenter måste tacka ja till sina studieplatser senast den 24 juli, se information på antagning.se. Det slutgiltiga antagningsbeskedet kommuniceras den 30 juli.

Masterprogram höstterminen 2020

Vi vill informera de studenter som är intresserade av att söka masterprogrammet i matematik eller matematisk statistik inför höstterminen 2020 att dessa kommer enbart att vara öppna för anmälan på antagning.se under den tidiga anmälningsperioden, dvs från och med 16 oktober 2019 till och med 15 januari 2020.

Vårterminen 2020 - information om kursstart

Vårterminen startar måndagen den 20 januari och pågår till och med söndagen den 7 juni.

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan under perioden 15 september - 15 oktober och vissa kurser kommer att öppna för sen anmälan i januari respektive mars på antagning.se. De kurser som inte kommer att öppnas för sen anmälan i januari har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas igen i anslutning till terminstarten.

Antagna och villkorligt antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 8 januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Introduktionsmöten och schema

Information om introduktionsmöten, schema och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas.

Kurslitteratur

Litteraturlistor till vårterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats