lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Studentinformation

Undervisning vårterminen 2021

Vårterminen startar måndagen den 18 januari och pågår till och med söndagen den 6 juni.

Angående antagning

Vårterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 september - 15 oktober. Antagningsprocessen består av två urval. Det första urvalet blev klart den 11 december då samtliga sökande fick ett antagningsbesked med svarskrav som ska besvaras av antagna och reservplacerade studenter senast den 16 december för att behålla den erbjuda studie- eller reservplatsen. Det slutgiltiga antagningsbeskedet efter det andra urvalet kommuniceras den 21 december.

Studenter som missar att besvara det preliminära antagningsbeskedet med svarskrav får lämna in en sen anmälan om kursen är öppen för anmälan på antagning.se. Vissa kurser har öppnats för sen anmälan den 15 december på antagning.se. De kurser som inte har öppnats för sen anmälan den 15 december har i nuläget inga lediga studieplatser men kan komma att öppnas igen i anslutning till terminstarten.

Antagna och villkorligt antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 7 januari. Reservplacerade och sena sökande kommer att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminsstarten.

Kursinformation

All undervisning vid naturvetenskapliga fakultetens avdelning för matematik kommer att bedrivas på distans så länge som restriktionerna för att minska smittspridningen av Corona-viruset gäller.

Schemat för samtliga kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys publiceras i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn. Notera att även om lokaler finns bokade för undervisningen kommer all undervisning att bedrivas på distans så länge restriktionerna råder.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga kurser i lärplattformen Canvas. Antagna studenter kommer automatiskt att få tillgång till respektive hemsidor i Canvas.

Till Canvas

Kurslitteratur

Litteraturlistor till vårterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Höstterminen 2020

Terminen startar  måndagen den 31 augusti  och pågår till och med den 17 januari 2021, med juluppehåll mellan 23 december 2020 och 6 januari 2021.

Kursinformation

Undervisning på grund- och avancerad nivå under hösten 2020 har genomförts både digitalt och i universitetets lokaler till och med den 27 november. Vid campusundervisning har Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer följts. För varje kurs vid naturvetenskapliga fakulteten har en bedömning om risken för smittspridning av Covid-19 gjorts. Från och med den 30 november 2020 bedrivs all undervisning, inklusive skriftliga tentamina, på distans.

Information om schema för samtliga kurser finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Till TimeEdit-webb

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen för samtliga kurser i matematik och numerisk analys finns i lärplattformen Canvas. Dessa sidor kan nås från kurslistan i vänstermenyn.

Till Canvas

Litteraturlistor till höstterminens kurser i matematik, matematisk statistik och numerisk analys som ges vid naturvetenskapliga fakulteten finns nedan:

Lunds Matematiska Sällskap

Välkommen till Lunds Matematiska Sällskap! Här hålls regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats