lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuell studentinformation

Kurser i matematik höstterminen 2018

Höstterminen 2018 startar måndagen den 3 september och kommer att pågå till och med söndagen den 20 januari 2019, med juluppehåll under perioden 22 december 2018 - 6 januari 2019.

Höstterminens kurser och program har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars -16 april. Vissa kurser på fördjupad grundnivå och avancerad nivå kommer i mån av plats att öppnas för sen anmälan i nära anslutning till terminstart. Masterprogrammet i matematik kommer inte att öppnas för sen anmälan inför höstterminen.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 15 augusti. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Nyantagna studenter till masterprogrammet i matematik har automatiskt tillgång till kurser i matematik, numerisk analys och matematisk statistik som ges av institutionen under höstterminen, under förutsättning att de uppfyller de specifika förkunskapskraven för respektive kurser.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik kommer att finnas tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga matematikkurser i live@lund.

Kurser i matematik, vårterminen 2018

Vårterminen 2018 pågår från och med måndagen den 15 januari till och med söndagen den 3 juni.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga matematikkurser i live@lund.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats

 

 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Kjell Elfström

tel. 046-222 85 41

rum 420

Studerandeexpedition

Kerstin Rogdahl

Expedition@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Kurshemsidor

finns i live@lund under Naturvetenskaplig fakultet Matematikcentrum