lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Masterprogram matematik

Masterprogram Matematik

Programmet syftar till att på avancerad nivå ge de studerande teoretisk kunskap om matematik med praktiska färdigheter i att tillämpa den både på rent matematiska frågeställningar och inom matematikens tillämpningsområden.

Programmet ger behörighet till forskarutbildning i matematik. Studenten skall också ha uppnått tillräckliga färdigheter i att tillämpa matematiken för att vara anställningsbar inom industri och förvaltning där matematiska problem uppstår.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i matematik.

Masterexamen i matematik

För en masterexamen i matematik krävs en kandidatexamen (inte nödvändigtvis i matematik), ytterligare kurser om 90 högskolepoäng och ett examensarbete i matematik om 30 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av kurserna skall vara kurser i matematik eller numerisk analys på avancerad nivå. Högst 30 högskolepoäng får vara på grundläggande nivå.

Kursfordringar masterexamen

Utbildning

Programmet börjar med ett introduktionsmöte, vid vilket studenterna väljer den första terminens kurser. Information om kurserna och tidpunkter för introduktionsmöten återfinns i kurslistan i vänstermenyn. Inför övriga terminer inom programmet anmäler man sig till de kurser som man vill studera på antagning.se.  Anmälningsperioden är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Yacin Ameur

tel. 046-222 77 91

rum 420

Studerandeexpedition

Kerstin Rogdahl

Expedition@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456

Ansökan

Ansök här