lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Masterprogram matematik

Masterprogram Matematik

Programmet syftar till att på avancerad nivå ge de studerande teoretisk kunskap om matematik med praktiska färdigheter i att tillämpa den både på rent matematiska frågeställningar och inom matematikens tillämpningsområden.

Programmet ger behörighet till forskarutbildning i matematik. Studenten skall också ha uppnått tillräckliga färdigheter i att tillämpa matematiken för att vara anställningsbar inom industri och förvaltning där matematiska problem uppstår.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i matematik.

Masterexamen i matematik

För en masterexamen i matematik krävs en kandidatexamen (inte nödvändigtvis i matematik), ytterligare kurser om 90 högskolepoäng och ett examensarbete i matematik om 30 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av kurserna skall vara kurser i matematik eller numerisk analys på avancerad nivå. Högst 30 högskolepoäng får vara på grundläggande nivå.

Kursfordringar för masterexamen i matematik

Kursfordringar för masterexamen i matematik, inriktning numerisk analys

Utbildning

Programmet börjar med ett introduktionsmöte, vid vilket studenterna väljer den första terminens kurser. Information om kurserna och tidpunkter för introduktionsmöten återfinns i kurslistan i vänstermenyn. Inför övriga terminer inom programmet anmäler man sig till de kurser som man vill studera på antagning.se.  Anmälningsperioden är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin 

Studierektor

Anna-Maria Persson

tel. 046-222 85 39

rum 457 A

Studievägledning

Yacin Ameur

tel. 046-222 77 91

rum 420

Studerandeexpedition

Kerstin Rogdahl

Expedition@math.lu.se

tel. 046-222 85 55

rum 456