lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 4

Kursen ÄMAA51 Matematik 4 med matematisk statistik för ämneslärare, 30 högskolepoäng, består av följande delkurser:

  • Lineär analys (7,5 hp)
  • Diskret matematik (7,5 hp)
  • Sannolikhetsteori med ämnesdidaktik (7,5 hp)
  • Statistikteori med ämnesdidaktik (7,5 hp)

Samtliga delkurser samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidatprogrammet i matematik. Delkurserna Sannolikhetsteori och Lineär analys ges på halvfart under den första halvan av terminen medan Statistikteori och Diskret matematik ges på halvfart under den andra halvan av terminen.