lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematik 3

Kursen ÄMAD03 Matematik med ämnesdidaktik 3, 15 högskolepoäng ges under andra halvan av vårterminen, både för lärarstudenter som läser matematik som huvudämne och för de som har valt matematik som andra ämne. 

Kursen består av följande delkurser: 

  • Flervariabelanalys 2 (7,5 hp)
  • Algebrans grunder (6 hp)
  • Ämnesdidaktik 3 (1,5 hp)

De första två delkurserna samläses med studenter på motsvarande kurser inom naturvetenskapliga kandidatprogrammet i matematik. Delkursen Ämnesdidaktik 3 ges i seminarieform parallellt med ämnesstudierna.

Vårterminen 2018

Kursen startar måndagen den 19 mars kl. 10.15-12.00 i hörsal Hörmander, Matematikhuset, Sölvegatan 18, med en föreläsning i delkursen Algebrans grunder.

Undervisningen i ämneskurserna består av gemensamma föreläsningar och gruppundervisning i form av lektioner. All ämnesundervisning ges på engelska. Föreläsningarna och lektionerna är schemalagda på förmiddagarna, kl. 8.15-12, se nedan.

Undervisningen på delkursen Ämnesdidaktik består huvudsakligen av en seminarieserie.

Information om undervisningen kommer att publiceras kontinuerligt under kursens gång på delkursernas hemsidor i live@lund.

 

Veckoschema mars-maj
TidMåndagTisdagOnsdagTorsdag Fredag
08.15-10

Algebrans grunder  

lektion

309B

Flervariabelanalys  2

föreläsning

Sal C

Algebrans grunder

lektion

309B

Algebrans grunder

lektion

rum 309B

Flervariabelanalys 2

föreläsning

Sal C

10.15-12

Algebrans grunder

föreläsning

Sal C

Flervariabelanalys  2

lektion

rum 309B

Algebrans grunder

föreläsning

Sal C

Algebrans grunder

föreläsning

Sal C

Flervariabelanalys 2

lektion

rum 309B

13.15-16

Ämnesdidaktik

seminarium