lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Skriftliga tentamina matematik NF

Skriftliga tentamina i matematik, augusti 2017

Nu har listan med skriftliga omtentamina i matematik som ges under augusti uppdaterats med de uppsamlingstentor som anordnas på studenternas begäran (inskickade innan 1 juni).

Inför en ordinarie omtentamen anmäler man sig via studentportalen senast en vecka före aktuellt tentamensdatum. Tentamenanmälan öppnar tre veckor före tentamen.

Om man vill tentera en nedlagd kurs (MATA14, MATA15, MATB11, MATB15) använder man anmälningsformuläret på http://www.maths.lu.se/utbildning/tentamen-nedlagda-kurser/

Sista datum för att anmäla önskemål om uppsamlingstentamen var den 1 juni. Studenter som har missat detta men är intresserade av att deltaga i någon av uppsamlingstentorna listade ovan ombedes att skicka ett mejl innehållande namn, personnumer och kursnamn till vår utbildningsadministratör Kerstin Rogdahl (kerstinr@maths.lth.se).

Anmälan till skriftliga tentamina

Matematik NF har infört anonyma tentor vilket förutsätter att studenterna måste anmäla sig till ordinarie skriftliga tentor och omtentor via studentportalen.

Detta gäller inte tentamina på nedlagda kurser och uppsamlingstentor, där anmälan sker separat, se information i högerspalten.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen via studentportalen kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

  • Du anmäler dig till tentan via studentportalen
  • Din anonymkod delas ut av tentavakten
  • Du skriver din anonymkod + en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
  • Tentan rättas anonymt

Anmälan via studentportalen

1. Logga in på studentportalen

2. Klicka på Tentamen, examen och karriär. Välj Tentamensanmälan

3. Är du registrerad på kursen och det finns ett provtillfälle med öppen anmälningsperiod så är provtillfället synligt för dig.

4. Klicka på anmäl. Din anmälan blir då synlig under Gjorda tentamensanmälningar. Du har nu blivit tilldelad en anonymkod. Observera att denna delas ut till dig av tentamensvakten vid tentamenstillfället.

Vill du avanmäla dig till en tentamen? Klicka på avanmäl.

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
046-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre? Denna kan inte skrivas anonymt.

Nedan hittar du en förteckning över skriftliga tentamina som ges under vårterminen, inklusive omtentamina i nyligen nedlagda kurser:

Skriftliga tentamina i matematik, vårterminen 2016

Anmälan till tentamen görs genom följande formulär senast en vecka innan tentamensdatum. 

 

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson om du behöver mer information.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
046- 222 85 39