lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Tentamina

Anmälan till skriftliga tentamina

Matematik NF har infört anonyma skriftliga tentamina vilket förutsätter att studenterna anmäler sig till både ordinarie tentamina och omtentamina via studentportalen.

Detta gäller inte tentamina på nedlagda kurser och uppsamlingstentamina, där anmälan sker separat, se information i högerspalten.

För att kunna anmäla sig till tentamen måste man vara registrerad, eller omregistrerad, på respektive kurs. 

När du anmäler dig till tentamen via studentportalen kommer du att tilldelas en anonymkod som du kommer att få av tentamensvakten vid tentamenstillfället. Det är denna kod som rättande lärare ser och rapporterar in resultat på.

Tentamensanmälan öppen i två veckor

Tentamensanmälan öppnar tre veckor före respektive tentamen och stängs en vecka innan tentamensdatumet.

Har du missat att anmäla dig under denna period ska du kontakta utbildningsadministratören på institutionen. I så fall kommer du att få skriva din tentamen i mån av plats. Observera att du inte kommer att kunna skriva tentamen anonymt.

Kortfattad arbetsgång

  • Du anmäler dig till tentan via studentportalen
  • Din anonymkod delas ut av tentamenvakten
  • Du skriver din anonymkod + en personlig identifikationskod på varje inlämnat papper
  • Skrivningen rättas anonymt

Studenter med särskilda behov

Tentander med rätt till anpassad tentamen skall, utöver anmälan, kontakta studerandeexpeditionen på fjärde våningen minst två veckor före tentamen. Detta måste göras före varje skriftlig tentamen de tänker deltaga i inklusive omtentamina. De kommer då att upplysas om var och när tentamen äger rum och hur länge den pågår.

 

 

Studerandeexpedition

Matematik, Naturvetenskaplig fakultet
expedition@math.lu.se
046-222 85 55
Expeditionstid:
måndag och torsdag 10.45-12.15, 13.15-14.30
onsdag 10.45-12.15

Omtentamen nedlagda kurser

Vill du göra en omtentamen på en kurs som inte ges längre?

Kontakta studierektor Anna-Maria Persson.

Anna-Maria Persson
anna-maria.persson@math.lu.se
046- 222 85 39