lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuell studentinformation

Anmälan till kurser för höstterminen 2017

Anmälan till höstterminens kurser görs som vanligt på antagning.se och sista anmälningsdagen är den 18 april. Även programstudenter måste söka sina kurser inom programmet på antagning.se. Som programstudent har man platsgaranti på obligatoriska och alternativ-obligatoriska kurser inom programmet förutsatt att man söker i tid. 

Det är viktigt att du anmäler dig i tid! Vissa anmälningsalternativ kommer att stängas för sen anmälan efter den 18 april. Endast i mån av plats kommer vissa kurser att öppnas för sen anmälan efter den 15 juli.

Kurser i matematik vårterminen 2017

Vårterminen startar måndagen den 16 januari. Här hittar du aktuell information om introduktionsmöten, kommande tentamina, samlat kursschema, mm.

Mer detaljerad information finns på respektive kurshemsidor. 

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart i början av januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Nya kurser på Matematik 2 från vårterminen 2016

Vårterminen 2016 har man infört en ny kursstruktur under den andra terminens studier i matematik inom kandidatprogrammet. De gamla kurserna MATB15 Flervariabelanalys 15 hp och MATB11 Lineär algebra har ersatts av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATB21Flervariabelanalys 17,5 hp     1
MATB22Lineär algebra 27,5 hp     1
MATB23Flervariabelanalys 27,5 hp     2

Samtliga kurser läses på halvfart, MATB21 och MATB22 ges parallellt under den första halvan av terminen. MATB23 ges under andra halvan av terminen och kan läsas parallellt med någon av kurserna nedan:

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATA23Algebrans grunder7,5 hp     2
MATB13Diskret matematik7,5 hp     2
MATB16Lineär analys7,5 hp     2
NUMA41Grundkurs i numerisk analys 7,5 hp     2

Samtliga kurser kommer att ges på engelska varje termin, förutom MATA23 som ges på svenska under höstterminerna.

Nya kurser i Matematik 1 höstterminen 2015

Från och med höstterminen 2015 inför vi en ny kursstruktur under den första termins studier i matematik och kandidatprogrammet. Syftet med den nya strukturen är att kunna erbjuda våra studenter möjligheten att läsa programmering och numeriska beräkningar i ett tidigare skede i utbildningen. Kurserna Analys 1 och Algebra 1 ersätts av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoäng
MATA21Envariabelanalys15 hp
MATA22Lineär algebra 17,5 hp
MATA23Algebrans grunder7,5 hp
NUMA01Beräkningsprogrammering med Python7,5 hp

Envariabelanalys läses på halvfart under hela terminen, parallellt med Lineär algebra 1 under den första halvan av terminen och parallellt med en av kurserna Beräkningsprogrammering med Python och Algebrans grunder under den andra halvan av terminen.

Alla dessa kurser kommer att erbjudas varje termin och ges i regel på engelska under en hösttermin och på svenska under en vårtermin med undantag av NUMA01, som endast ges på engelska.

En lista med de kurser som ges under höstterminen 2015 finns här.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats