lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuell studentinformation

Kurser i matematik höstterminen 2018

Höstterminen 2018 startar måndagen den 3 september och kommer att pågå till och med söndagen den 20 januari 2019, med juluppehåll under perioden 22 december 2018 - 6 januari 2019.

Höstterminens kurser har varit öppna för anmälan på antagning.se under perioden 15 mars -16 april. Vissa kurser på fördjupad grundnivå och avancerad nivå kommer i mån av plats att öppnas för sen anmälan den 15 augusti. Våra grundkurser i matematik ges enbart för (nybörjar)studenter antagna till naturvetenskapligt kandidatprogram.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 15 augusti. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik kommer att finnas tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb senast fem veckor före terminstart. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för höstterminens kurstillfällen kommer att finnas för samtliga matematikkurser i live@lund.

Nya kurser på Matematik 2 från VT 2016

Vårterminen 2016 infördes en ny kursstruktur under den andra terminens studier i matematik inom kandidatprogrammet. De gamla kurserna MATB15 Flervariabelanalys 15 hp och MATB11 Lineär algebra ersattes av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATB21Flervariabelanalys 17,5 hp     1
MATB22Lineär algebra 27,5 hp     1
MATB23Flervariabelanalys 27,5 hp     2

Samtliga kurser läses på halvfart, MATB21 och MATB22 ges parallellt under den första halvan av terminen. MATB23 ges under andra halvan av terminen och kan läsas parallellt med någon av kurserna nedan:

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATA23Algebrans grunder7,5 hp     2
MATB13Diskret matematik7,5 hp     2
MATB16Lineär analys7,5 hp     2
NUMA41Grundkurs i numerisk analys 7,5 hp     2

Samtliga kurser ges på engelska varje termin, förutom MATA23 som ges på svenska under höstterminerna.

Nya kurser i Matematik 1 från HT 2015

Höstterminen 2015 infördes en ny kursstruktur under den första terminens studier i matematik på kandidatprogrammet. Syftet med den nya strukturen är att kunna erbjuda våra studenter möjligheten att läsa programmering och numeriska beräkningar i ett tidigare skede i utbildningen. Kurserna Analys 1 och Algebra 1 ersattes av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoäng
MATA21Envariabelanalys15 hp
MATA22Lineär algebra 17,5 hp
MATA23Algebrans grunder7,5 hp
NUMA01Beräkningsprogrammering med Python7,5 hp

Envariabelanalys läses på halvfart under hela terminen, parallellt med Lineär algebra 1 under den första halvan av terminen och parallellt med en av kurserna Beräkningsprogrammering med Python och Algebrans grunder under den andra halvan av terminen.

Samtliga kurser erbjuds varje termin och ges i regel på engelska under en hösttermin och på svenska under en vårtermin med undantag av NUMA01, som endast ges på engelska.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats