lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Aktuell studentinformation

Studieadministrativa systemet Ladok stängt under perioden 21 mars - 9 april

Under vårterminen 2018 införs en ny version av studiedokumentationssystemet Ladok. Från och med den 21 mars kl 17:00 till den 9 april kommer Ladok att vara stängt både för studenter och personal inom Lunds universitet. Detta innebär att varken studenter eller annan personal kommer att kunna lägga in några uppgifter eller att hämta ut någon information från Ladok under denna period.

Mer information finns tillgänglig här.

Kurser i matematik vårterminen 2018

Vårterminen startar måndagen den 15 januari.

Information om introduktionsmöten, schemata och skriftliga tentamina för samtliga kurser i matematik finns tillgänglig i schemaläggningsverktyget TimeEdit-webb. Mer information om TimeEdit finns under rubriken Schema i vänstermenyn.

Hemsidor för vårterminens kurstillfällen finns för samtliga matematikkurser i live@lund.

Antagna studenter kommer att få mer detaljerad information om kursstart efter den 8 januari. Är man reservplacerad eller har gjort en sen anmälan till någon av våra kurser, så kommer man att få besked om eventuell antagning i nära anslutning till terminstarten.

Nya kurser på Matematik 2 från VT 2016

Vårterminen 2016 har man infört en ny kursstruktur under den andra terminens studier i matematik inom kandidatprogrammet. De gamla kurserna MATB15 Flervariabelanalys 15 hp och MATB11 Lineär algebra har ersatts av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATB21Flervariabelanalys 17,5 hp     1
MATB22Lineär algebra 27,5 hp     1
MATB23Flervariabelanalys 27,5 hp     2

Samtliga kurser läses på halvfart, MATB21 och MATB22 ges parallellt under den första halvan av terminen. MATB23 ges under andra halvan av terminen och kan läsas parallellt med någon av kurserna nedan:

KurskodKursnamnPoängLäsperiod
MATA23Algebrans grunder7,5 hp     2
MATB13Diskret matematik7,5 hp     2
MATB16Lineär analys7,5 hp     2
NUMA41Grundkurs i numerisk analys 7,5 hp     2

Samtliga kurser kommer att ges på engelska varje termin, förutom MATA23 som ges på svenska under höstterminerna.

Nya kurser i Matematik 1 från HT 2015

Från och med höstterminen 2015 inför vi en ny kursstruktur under den första terminens studier i matematik på kandidatprogrammet. Syftet med den nya strukturen är att kunna erbjuda våra studenter möjligheten att läsa programmering och numeriska beräkningar i ett tidigare skede i utbildningen. Kurserna Analys 1 och Algebra 1 ersätts av följande kurser: 

KurskodKursnamnPoäng
MATA21Envariabelanalys15 hp
MATA22Lineär algebra 17,5 hp
MATA23Algebrans grunder7,5 hp
NUMA01Beräkningsprogrammering med Python7,5 hp

Envariabelanalys läses på halvfart under hela terminen, parallellt med Lineär algebra 1 under den första halvan av terminen och parallellt med en av kurserna Beräkningsprogrammering med Python och Algebrans grunder under den andra halvan av terminen.

Alla dessa kurser kommer att erbjudas varje termin och ges i regel på engelska under en hösttermin och på svenska under en vårtermin med undantag av NUMA01, som endast ges på engelska.

Lunds Matematiska Sällskap

Missa inte Lunds Matematiska Sällskap!
Regelbundna möten med intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. Läs mer på Lunds Matematiska Sällskaps webbplats