lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Spikning och disputation för Johan Fredriksson

2016-12-14

Johan Fredriksson har både spikat och lagt fram sin avhandling ”Robust Rotation and Translation Estimation in Structure from Motion”.

Disputationen ägde rum den 9 december

Avhandlingen finns online här: portal.research.lu.se/portal/sv/publications/robust-rotation-and-translation-estimation-in-structure-from-motion(cab5fafc-b4ea-4b99-91e2-09f3001a9e8d).html