lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nu är det åter dags för Öresundsseminarium!

2017-04-19

Öresundsseminarierna är en viktig källa till inspiration och kontakter för matematiker i Öresundsregionen. På eftermiddagen den 3 maj gästas Matematikcentrum av bland andra Ai-Hua Fan, Université de Picardie Jules Verne, Jesper Lykke Jacobsen, ENS and Université Pierre et Marie Curie, Paris och Wojciech De Roeck, KU Leuven. Även Jens Wittsten från Matematikcentrum medverkar.

Öresundsseminarium är en årlig återkommande endagskonferens och är ett samarbete mellan Matematikcentrum och matematikinstitutionen på Köpenhamns universitet. En av initiativtagarna till Öresundsseminariet är Lunds universitets hedersdoktor Gerd Grubb vid Köpenhamns universitet.
Anmälan till Öresundsseminariet är nu öppen. Besök konferensens webbsida för hålltider, föredragssammanfattningar samt anmälningsinformation: http://www.maths.lu.se/oeresundsseminarium2017/

Annika Hansdotter