lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inbjudan till Lunds universitets Student- och personalfest den 15 september/ Invitation to Lund University’s student and staff party on 15 September

2017-06-27

Till alla studenter och anställda vid Lunds universitet/To all students and staff at Lund University

 

Till alla studenter och anställda vid Lunds universitet.

Lunds universitet firar sitt 350-årsjubileum och visar upp hela sin bredd. Sedan 19 december 2016 har universitetet jubilerat med olika evenemang, aktiviteter, temaveckor och jubileumskurser. Den 15 september är alla studenter och anställda vid Lunds universitet välkomna till den stora Student- och personalfesten i Lundagård!

Mer information om Student- och personalfesten och om hur du anmäler dig:

Varmt välkommen!
Rektor Torbjörn von Schantz