lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Lundamatematiker tilldelas prestigefyllt pris för forskning kring vattenvågor

2020-02-14

Nu står det klart att universitetslektor Erik Wahlén vid Matematikcentrum, Lunds universitet, tilldelas Wallmarkska priset 2020. Priset delas ut av Kungl. Vetenskapsakademien och är på 110 000 kronor. Erik Wahlén tilldelas priset ”för framstående insatser avseende icke-linjära partiella differentialekvationer, inte minst gällande vattenvågor”. I sin forskning har Wahlén valt att studera matematiska ekvationer för att beskriva fysikaliska fenomen, bland annat vattenvågor och fluidmekanik. Han har bland annat fördjupat sig i avancerade matematiska teorier kring hur ytvågor och havsströmmar samverkar, vilket tros vara en av mekanismerna bakom monstervågor.

 

TEXT OCH FOTO: JOHAN JOELSSON