lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Henrik Madsen utsedd till hedersdoktor vid LTH

2016-12-14

Henrik Madsen. Foto från dtu.dk

Henrik Madsen, professor vid Danmarks Tekniske Universitet, DTU, är en världsledande forskare inom matematisk statistik, tidsserieanalys och dynamiska system. Henrik har varit en gärna sedd och ofta återkommande besökare i Lund alltsedan 1980-talet.

Professor Henrik Madsen utses till hedersdoktor för sina omfattande och betydande utbildnings- och forskningsinsatser i nära samverkan med LTH. Dessa inkluderar gemensamma kurser, handledda studentuppsatser och doktorsavhandlings såväl som ett stort antal gemensamma forsknings- och bokprojekt.

Hans vetenskapliga gärning spänner över många fält, inom både tillämpningar och inomvetenskap men tyngdpunkten har på senare tid ofta legat kring de stora samhällsutmaningarna inom förnybara energikällor, vilket har resulterat i en betydande uppbyggnad av ny kunskap. Genom sin forskning och genom att verka som en god ambassadör för LTH har LTH:s egen verksamhet stärkts både nationellt och internationellt.