lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Claus Führer - LTHs bästa lärare 2016

2016-04-22

Claus Führer

Grattis Claus Führer, professor i numerisk analys, som har utsetts till LTHs bästa lärare 2016 av Teknologkåren vid LTH!

I teknologkårens motivering står det att du håller dig utanför gränserna av det typiska universitetslärandet och att du innoverar utlärandet. Berätta! Vad menar studenterna? Var hämtar du din inspiration ifrån?
- Jag är kanske i hela min attityd en aning respektlös mot något som kallas för "system". Att jag valde universitetet som min arbetsplats beror på att man kan utforma sättet hur man utför sitt arbete till hög grad själv och man kan vara sig själv. Jag låter mig i första hand styras av nyfikenhet och lust - kanske inte till allas belåtenhet. Men förmodligen är det detta som smittar studenterna.

Det står också att du brinner för dina ämnen och att du vill dela med dig av din inspiration. Hur gör du för att sprida entusiasmen?
- Jag har inget recept. Kanske har jag bevarat en visst emotionell barnslighet så att andra märker min beundran inför fina teorier eller resultat och att jag spontant visar detta i mina kurser. Vi lärare tävlar ibland om att få undervisa t.ex. ortogonala polynom.

I motiveringen skriver studenterna också att du behandlar dem mer som kollegor än elever och att det gör att de sporras. Jag tolkar det som att du ser dem som individer och att de därmed ger dig någonting tillbaka. Vad då?
- I problemlösningsprocessen är de riktiga kollegor. Inför en modellerings- och simuleringsuppgift är de lika frågande som jag själv är när det gäller modellantaganden, resultattolkning och förenklingar.

Vad tycker du är viktigt för att vara en bra pedagog på universitetsnivå?
- Att man har så mycket respekt för den kommande kunskapsgenerationen att man inte levererar fiskpinnar där det finns riktigt mat att tugga på.

Teknologkårens motivering LTHs bästa lärare 2016

"För pedagogisk utveckling och framförallt för att han vågar hålla sig utanför gränserna av det typiska universitetslärandet. Han gör det mottagligt för studenterna och låter dem bemöta ingenjörsmässiga problem utifrån ett verklighetstroget perspektiv, en sann förberedelse inför arbetslivets. Hans undervisning tenderar till att innovera utlärandet.

Hans kurser är utformade på ett sådant sätt att det handlar om att lära sig och förstå vad och varför en gör som en gör, för att det är intressant och spännande. Studenter har även aktivt valt att läsa fler kurser med honom efter deras första kurser, och citatet från en student lyder "det är hittills det bästa beslut jag tagit på LTH". Han brinner för sina ämnen och vill att alla ska känna samma inspiration som han har. Och han lyckas verkligen.

Kurserna som Claus håller är primärt i specialiseringarna. På grund av detta kan han ta fram problem som företag faktiskt arbetar med där det inte finns en korrekt lösning utan flertalet. Studenterna behandlar verklighetstrogna problem som är komplexa och svåra. Genom att han behandlar studenterna mer som kollegor än elever sporras kontinuerligt av stöd och på så sätt väcks en enorm vilja att lösa problemen. En klassisk definiering av en ingenjör!"

 

 

Annika Hansdotter