lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Andreas Jakobsson fick teknologkårens pedagogiska pris

2019-06-14

Andreas Jakobsson has been awarded the engineering students’ pedagogical prize.

Vid LTHs årliga examenshögtid tilldelades Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik, teknologkårens årliga pedagogiska pris. Hela motiveringen lyder: 

”Andreas anstränger sig otroligt mycket för att göra den väldigt svåra kursen Tidsserieanalys så intressant den kan bli. Han har en väldigt pedagogisk stil med att varva teori och exempel, ställa frågor till klassen samt besvara deras frågor, och visa på flera tillämpningar. Formatet med att använda kurshemsidan effektivt med filmer för att kunna repetera viktiga moment samt ställa kontrollfrågor och ta emot feedback om vad som varit svårt att förstå. Han är en av få föreläsare i specialiseringskurser som tar ansvar för att motta feedback om kursen och fånga studenternas åsikter som han sedan själv utvärderar. Han har dessutom väldigt mycket humor och är väldigt tydlig med vad han förväntar sig i kursen.”

Läs artikeln här

Stort grattis till Andreas!