lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

MUR - matematikernas utbildningsråd

MUR är matematikernas utbildningsråd, även kallat Matematiker utan randvillkor. Vi är studenter som studerar matematik och styrelsen är vald av studenter. MUR representerar matematik, matematisk statistik och numerisk analys.

Utbildningsrådets uppgift är att förbättra matematikundervisningen på Lunds universitet genom att hålla koll på att kurser håller sina krav, att vi har en god studiemiljö, att vi får våra rättigheter uppfyllda och att studenterna blir respekterade.

Vi är även en länk mellan studenter och föreläsare och de anställda på institutionen.

Vi arrangerar även sociala tillställningar för att förbättra sammanhållningen mellan matematikstudenterna. Vi sysslar med allt från inspirationsföreläsningar och kandidatdagar till fikakvällar och sittningar.

Vi har också samarrangemang med de andra studieråden på LUNA (Lunds naturvetarkår).

MUR är en del av Lunds naturvetarkår LUNA. Inom LUNA finns det sex stycken utbildningsråd, fördelade på de olika institutionerna.

I MUR har vi personer som har följande ansvarområden:

 • MC:s styrelse - Matematikcentrums styrelse
 • Beredningsgrupp för GU-frågor
 • Representativa kollegiet
 • JoL – gruppen för jämställdhet och likabehandling
 • Biblioteksnämnd
 • Säkerhetsansvarig
 • Studerandeskyddsombud
 • MUR – rummet och Farstun
 • Webmaster
 • Fikaansvarig
 • Sexmästare

REPRESENTATION

Studeranderepresentanter finns med i följande nämnder och styrelser: 

 • Representativa Kollegiet i Lunds Naturvetarkår
 • Matematikcentrums styrelse
 • Beredningsgruppen för GU-frågor - Grundutbildningsnämnden
 • Studerandeskyddsombud
 • Säkerhetsansvarig
 • Gruppen för Jämställdhet och Likabehandling (JoL)
 • Biblioteksnämnden
 • Studentrepresentant i Matematikcentrums styrelse

MURs mötesprotokoll

KONTAKT

mur@luna.lu.se

Styrelsen i MUR

Ordförande:
Emma Petrusson mur-ordf@luna.lu.se

Vice-ordförande:
Filip Nygren mur-vordf@luna.lu.se

Sekreterare:
Calle Ketola

Kassör:
Orvar Lorimer-Olsson

Föreläsningsansvarig:
Hans Isaksson

Studentrepresentant i Matematikcentrums arbetsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JäLM): Emelie Hagsten