lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ansökningsomgången till vårterminens kurser är oppen!

Informationsmöte inför kursvalet inför vårterminen 2018 kommer att äga rum onsdagen den 4 oktober, kl. 15.15-16.30 i Hörsal MH: Hörmander

  • information om kursval matematik, numerisk analys och matematisk statistik samt andra valbara ämnen
  • information om utbytesstudier
  • studierektorer, studievägledare och koordinatorer för utbytesstudier informerar om kursval och ansökan

 

 

Application Round for Courses in the Spring Semester 2018

Welcome to an information meeting on Wednesday 4 October, at 15:15-16:30 in  Lecture Hall MH:Hörmander

  • Information about available courses in Mathematics, Mathematical Statistics and Numerical Analysis as well as other subjects
  • Information about exchange studies
  • Directors of studies, student counselors and exchange studies coordinators will provide information about application procedures and study- and career paths

Kontakt

Anna-Maria Persson
studierektor

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39

Yacin Ameur
studievägledare

yacin.ameur@math.lu.se
046-222 77 91

Magnus Wiktorsson
studierektor, matematisk statistik

magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
046-222 86 25

Claus Führer
studievägledare, numerisk analys

claus.fuhrer@na.lu.se
046-222 96 37

Sigmundur Gudmundsson
Erasmuskoordinator, Matematik NF

sigmundur.gudmundsson@math.lu.se
046-222 85 61