lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ansökningsomgången till höstterminen 2018 öppen till 16 april!

Informationsmöte om kursvalet inför höstterminen 2018  onsdagen den 11 april, kl. 15.15-16.45 i Hörsal MH: Hörmander

  • information om kursval matematik, numerisk analys och matematisk statistik samt andra valbara ämnen
  • information om utbytesstudier
  • studierektorer, studievägledare och koordinatorer för utbytesstudier informerar om kursval och ansökan

Application Round for Courses in the Autumn Semester 2018

Welcome to an information meeting on Wednesday 11 April, at 15:15-16:40 in  Lecture Hall MH:Hörmander

  • Information about available courses in Mathematics, Mathematical Statistics and Numerical Analysis as well as other subjects
  • Information about exchange studies
  • Directors of studies, student counselors and exchange studies coordinators will provide information about application procedures and study- and career paths

Kontakt / Contact

Anna-Maria Persson
studierektor (director of studies)

anna-maria.persson@math.lu.se
046-222 85 39

Kjell Elfström
studievägledare (student counsellor)

kjell.elfstrom@math.lu.se
046-222 85 41

Magnus Wiktorsson
studierektor, matematisk statistik

(director of studies, Mathematical Statistics)
magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
046-222 86 25

Claus Führer
studievägledare, numerisk analys (student counsellor, Numerical Analysis)
claus.fuhrer@na.lu.se
046-222 96 37

Sigmundur Gudmundsson
Erasmuskoordinator, Matematik NF

sigmundur.gudmundsson@math.lu.se
046-222 85 61