lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ansökningen till höstens kurser har öppnat!

Informationsmöte inför kursvalet höstterminen 2017, onsdagen den 5 april, 15.15-16.15 i sal Hörmander

 • information om kursval matematik, numerisk analys och matematisk statistik och andra valbara ämnen
 • studierektorer och studievägledare informerar och berättar om kurs- och karriärval

Application round for courses autumn 2017 is now open!

Information meeting 5 April, 15.15-16.15, Lecture Hall Hörmander

 • Information about available courses in Mathematics, Mathematical Statistics and Numerical Analysis and other subjects
 • Directors of studies and student counselors inform about the application procedure and study- and career paths

  Kontakt

  Anna-Maria Persson
  studierektor

  anna-maria.persson@math.lu.se
  046-222 85 39

  Yacin Ameur
  studievägledare

  yacin.ameur@math.lu.se
  046-222 77 91

  Magnus Wiktorsson
  studierektor, matematisk statistik

  magnus.wiktorsson@matstat.lu.se
  046-222 86 25

  Claus Führer
  studievägledare, numerisk analys

  claus.fuhrer@na.lu.se
  046-222 96 37

  Sigmundur Gudmundsson
  Erasmuskoordinator, Matematik NF

  sigmundur.gudmundsson@math.lu.se
  046-222 85 61