lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

MASB11

Aktuellt

 • Nu har jag rättat alla miniprojekt 1 som jag har fått in och skickat feedback. Ni som ska komplettera gör det så fort som möjligt. Vissa av filerna som skickades till mig var oläsliga och då har jag bett er maila tillbaka där ni ändrar filnamnen så att de inte har några komma (,) i sig. Maila alltid till masb11@matstat.lu.se. Om ni inte får svar av mig inom en dag så maila mig på js@maths.lth.se (i så fall har något blivit tokigt i mailsystemet).
 • Mozquizto-test 1 ligger nu uppe. Ni får göra tester hur många gånger ni vill men ni måste ha klarat provet innan den 8/5 klockan 23:59.
 • Nu finns det fler uppgifter att göra för er som inte har tillgång till de digitala övningar eller för er som bara vill öva lite mer. Se listan under "Lektionsblad (Övningsblad)" på kursmaterial-sidan.
 • Jag har lagt upp ett demo-skript som visar skillnaden mellan f(x) och F(x). Ni kan köra det i R-studio. Filen hittar ni här.
 • Glöm inte att anmäla er till laborationerna! Länk hittar ni här.
 • En länk till kursmaterialet hittar ni här
 • Eftersom vår kurs krockade med några andra kurser som ni läser har vi nu uppdaterat schemat. Det nya schemat hittar ni här. Ett mer detaljerat kursprogram hittar ni här.
 • Kursen ges på halvfart under perioden 25 mars 2019 - 3 juni 2019.

Omfattning

Kursen är på 7.5 högskolepoäng, går på halvfart och omfattar 20 föreläsningstimmar samt 30 timmar avsatta för lektioner, datorlaborationer och handledning av projektuppgift.

Kursansvarig

Kursadministratör

Kursliteratur

 • Olsson Ulf, Englund Jan-Eric och Engstrand Ulla: Biometri - Grundläggande biologisk statistik, Studentlitteratur 2005, ISBN:9789144045771 (pris ca 350 kr).
 • Zetterqvist, L. och Lindström, J.: Räkna med variation - Studiematerial i sannolikhetslära och statistisk inferens, Studenllitteratur 2017.
 • Övrigt material som kompletterande övningsuppgifter, laborationshandledningar och formelsamling och laborationshandledningar finns på sidan kursmaterial.

Datorlaborationer

De fyra datorlaborationerna är frivilliga och ägnas åt att illustrera de statistiska begreppen och handledning till de två obligatoriska miniprojekten.

När ni blivit kursregistrerade kommer ni in i datorsalarna MH:230 och MH:231 dygnet runt med era LU-kort.

Eftersom ni inte får plats allihop i en sal finns det två tider att välja mellan. Anmäl dig här! (Om du glömt din StiL-identitet så kontakta Susann Nordqvist).

Examination

 • Två test i Mozquizto.
 • Två projektuppgifter som redovisas skriftligt.
 • Skriftlig tentamen måndagen den 3 juni kl 08.00-13.00, MA:10 G-H. Betyget på tentamen ger betyget på hela kursen.

Tentamenstillfällen

 • Måndagen den 3 juni kl 08-13 i Sparta: D.
 • Omtentan i augusti.

Tillåtna hjälpmedel

 • Räknare
 • Tabellerna i boken får man låna.
 • Formelsamling.
 • Man får ha med Tefyma (men ej Beta)

Kursstart

Första föreläsningen
Måndagen den 25 mars, 10-12, MH:309A.

Välkomstbrev.

Kursplan.