lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik för B, BME, K, N och kemister (FMSF70/MASB02)

Aktuellt HT-18

Föreläsare

Oskar Hagberg, MH:319.

Utdelat material (HT-18)

  • Kursprogram. (23/9) (Anmärkning 23/9: I planeringen av övningarna har det tidigare stått 4.4.1h, där det ska vara vara 4.4.1a, 4.4.1f där det ska vara 4.4.1b och 4.4.1s där det ska var 4.4.1c. Jag ber om ursäkt för förvirringen. Det är ändrat nu.)
  • Formelsamling (2018). (3/9)
  • Projekt. (24/9) Dessvärre förekom en felformulering i den första punkten, som ska inledas så här: "Något som inte finns i modelluppgiften men i i dessa data är ett visst seriellt beroende. "

  • Matlab tips.

Föreläsningar (HT-18)

( Föreläsningar 2017

Tentamenstillfällen

Se vårt tentamensschema för kommande tentatillfällen. Anmäll till alla tentor sker via student.lu.se; studenter som inte är anmälda till ordinarie tenta får skriva men blir inte anonyma.

Obs! till samtliga omtentamina fordras föranmälan.

Betygsgränser (5x10p+1x20p=70p totalt):

3: 35-44 (varav minst 7p på upgf. 6)
4: 45-54
5: 55-70

Extentor

Extentor för FMSF70, tidigare FMS086, (och andra grundkurser). Det finns visst överlapp mellan FMSF70 och övriga grundkurser i statistik, tänkt dock på att extentor för andra kurser inte ger en fullständig bild av möjliga uppgifter på er tenta.

Tillåtna hjälpmedel

  • Tabellerna motsvarande de i slutet av kursboken får man låna på tentan.
  • Formelsamling, som man ska låna om man klottrat i sin egen.
  • Man får ha med Tefyma (men ej Beta).
  • Man får ha med sin miniräknare.

Förkunskapskrav

Det krävs att man är godkänd på minst 6 högskolepoäng inom endimensionell eller flerdimensionell analys för att få läsa kursen. Exakt vad som gäller står här.

Frågor om förkunskapskraven besvaras av studierektor.

Projektet

Projektuppgiften lämnas in elektroniskt (senast 2018-10-05).

Skicka ett email med projektet som bilaga till:

fmsf70@matstat.lu.se
med subject som innehåller projektnamnet (Projekt 1) och era stil-identiteter enligt ex:
"Projekt 1 av kem13aaa och bte13bbb".

Data för projektet: raknaMedVariation_20170609.zip

Kurslitteratur