lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

FMSF45/MASB03: Matematisk statistik, allmän kurs, 9hp

Aktuellt hösten 2017

 • Tentavisningen: 2018-02-01, MH:225, 12:30-13:15
 • Tenta 2018-01-11 med (tillgänglig) lösning
 • Vad betyder "enkelt miniräknare": ett bra tips är här
 • Det kommer att delas ut både tabeller samt formelsamlingar på tentan
 • [2017-12-07] Föreläsningarna är slut.
 • [2017-12-06] Formelsamlingen uppdaterades
 • Laborationer (obs 4 styck totalt): använd gärna DESSA. Labbarna görs själv (t.ex. hemma) och vid eventuella frågor fråga gärna övningsledarna.
  Resultaten ska inte rapporteras överhuvudtaget. Alla som klarade färdighetsprovet eller klarar tentan kommer att bli godkända för labbarna automatiskt.

  Vi ber om ursäkt för de förvirrande meddelandena tidigare.
 • Facit till uppgifterna i markovkedjor: se kompenditet "Kompletterande övningar..." på sidan 78 och framåt.
 • Man får skriva tentan även ifall man inte klarat färdighetsprovet.
 • Färdighetsprovets deadline: 13 oktober 2017. och det är inte längre tillgängligt. Man ska troligen ha en möjlighet att göra om detta nästa år (mer detaljer att följa senare).
 • Om man är/var godkänd på labbarna och/eller färdighetsprovet i FMS012 gäller det fortfarande för FMSF45; Registrerades man på FMS012 tidigare så ska man vara omregistrerad igen på FMS012 och får inte bli registrerad på FMSF45. Däremot får man följa undervisningen på FMSF45 och göra de moment från FMS012 som saknas.
 • FMSF45 ≠ FMSN45 (dvs: inga presentationer i FMSF45!)
 • Man behöver inte använda MATLAB för labborna, utan man får hjälp från övningsledarna bara med MATLAB.
 • Föreläsningsanteckningarna+ finns nere (se "Kursmaterial").
  Mattefrågor svaras på webbforumet (inte på mejl).
 • Tyvärr kan jag inte registrera er med mejl eller svara på frågor gällande detta.

Kurslitteratur

Kursmaterial

Förkunskapskrav

För de som inte tidigare varit registrerad på någon av kurserna FMS012, FMS022 eller FMS121 krävs att man före kursstart tagit minst 12 högskolepoäng inom kurserna

 • FMAA01 eller FMAA05 Endimensionell analys
 • FMA420 eller FMAA20 Linjär algebra
 • FMA430 eller FMA435 Flerdimensionell analys.

Man måste bli behörig senast med hjälp av augustitentorna. Man kan följa kursen och t.ex., göra laborationerna, i väntan på att tentaresultatet ska bli klart men man blir inte kursregistrerad förrän de är färdigrättade och det framgår av Ladok att man är behörig.

Om man inte blev behörig måste man genast sluta följa kursen och alla obligatoriska moment man ev. hunnit göra stryks.

Om man blev behörig kursregistreras man och kan fortsätta följa kursen som vanligt.

Frågot om detta och kursregistrering besvaras av vår studierektor.

Inaktuellt

Hemsidan för hösten 2015
Hemsidan för våren 2016 för F.

Kursfakta

Kursomgång: lp1+2 hösten 2017

Kurschef: Stanislav Volkov,
tel: +46 46-2229538, rum: MH:316,
epost: s.volkov snabel-a maths punkt lth punkt se

Webbforum

Frågor om matstatproblem ställas och besvaras i webbforumet forum.maths.lth.se/matematisk-statistik Logga in gärna med din StiL-identitet.

Obligatoriska moment

 • Fyra datorlaborationer (görs själv). Se gärna "Aktuellt hösten 2017". Resultaten SKA INTE rappporteras online.
 • Datorbaserat färdighetsprov. Deadline: fredag 13 oktober kl 23.59. (Om man inte redan har ett konto behöver man skapa ett och efter att man skapat sitt konto ska man ha tillgång till testet. Om man redan har ett konto ska man ha tillgång till testet direkt efter att man loggat in.)
  Kan göras hur många gånger som helst. För godkänt krävs 6 rätt av 10. Bästa resultatet räknas.
  Till färdighetsprovet.
 • OBS! Ett svar som ska anges med, t.ex., två decimaler ska AVRUNDAS till NÄRMSTA två decimaler, inte avkortas neråt. Ex: 0.057 avrundas till 0.06 medan 0.054 avrundas till 0.05. Använd dessutom gärna en mjukvara, t.ex. MATLAB, inte tabeller, för att få reda på kvantiler.
 • Skriftig tentamen 11 januari 2018 kl 8-13. Anmälan i Studentportalen

Matlab på egen dator

Matlab finns på datorerna i labsalarna men om man vill kan man installera det på sin egen laptop:

Matlab via DDG

Valfria fortsättningskurser

 • Se Kurser i matematisk statistik och broschyren för 2017-2018
 • Last modified: 16 januari 2018