lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurshemsida

Matematisk statistik

De flesta kurshemsidor i Matematisk statistik (kurskod: FMSxxx och MASxxx) använder
www.maths.lth.se/matstat/kurser/kurskod/
med följande undantag:

  • FMSF20: Matematisk statistik E, 7.5hp.
  • FMSF45/MASB03: Matematisk statistik allmän kurs, 9hp. Höstterminsomgången.
  • FMSF70/MASB02: Matematisk statistik allmän kurs 7.5hp, för B, BME, K, N och kemister i lp1
  • FMSF10/MASC04: Stationära stokastiska processer, 7.5hp
  • MASA01: Matematisk statistik, grundkurs, 15hp
  • MASB11: Biostatistisk grundkurs, 7.5hp
  • MASC02: Inferensteori, 7.5hp
  • FMSF65/MASC05: Försöksplanering, 7.5hp
  • FMSN35/MASM26: Stationär och icke stationär spektralanalys , 7.5hp

Fullständig kurslista.