lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Statistics Seminar, Holger Rootzén, Chalmers University of Technology

Seminarium

Tid: 2017-12-31 13:15 till: 14:00
Plats:MH:227
Kontakt:dragi@maths.lth.se


TBA