lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Lunds Matematiska Sällskap

Föredrag

Tid: 2017-05-09 18:30 till: 19:30
Plats:Hörmandersalen, Matematikcentrum, Sölvegatan 18A
Kontakt:tomasp@maths.lth.se


Maria Sandsten: "Fåglar och delfiner och hur vi kan räkna på deras läten"

Fågelsång är ofta uppbyggd av komplicerade mönster av olika toner. Att sortera och jämföra dessa mönster för att försöka förstå hur fåglar utvecklar och anpassar sin sång till omgivningen är något som man forskat på under lång tid inom biologi. Sortering och jämförelse försvåras av att definitionen av likhet och olikhet är något oklar. Med användande av några olika trick inom tids-frekvensanalys är det möjligt att jämföra och klassificera på ett sätt som är biologiskt relevant. Delfiner använder ekolokalisering, ultraljud, för att orientera sig och för att hitta mat. En av de viktigaste frågeställningarna är hur signalerna genereras. Med hjälp av ’reassignment’, omplacering av energi i en tids-frekvensrepresentation, kan man upptäcka väldigt korta och närliggande signalkomponenter, vilket kan användas för att verifiera hur delfiner skapar de ultraljud-signaler som används för ekolokalisering.

 

Läs mer om Lunds Matematiska Sällskap här: http://www.maths.lth.se/LMS/