lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Licentiatseminarium - Gabrielle Flood

Map Merging
Map Merging

Seminarium

Tid: 2019-12-13 13:15 till: 15:00
Plats: MH:Riesz, Matematikhuset, Sölvegatan 18A, Lund
Kontakt: gabrielle [dot] flood [at] math [dot] lu [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Gabrielle Flood defends her licentiate thesis "Towards Precise Localisation - Subsample Methods, Efficient Estimation and Merging of Maps", Friday, December 13, 2019, at 13:15 at MH:Riesz, Sölvegatan 18A, Lund

För erhållande av licentiatexamen i Matematik har

Gabrielle Flood

författat en vetenskaplig uppsats/rapport med titeln

Towards Precise Localisation - Subsample Methods, Efficient Estimation and Merging of Maps

 

Uppsatsen/rapporten finns tillgänglig vid Matemtikcentrum, Lunds universitet, Sölvegatan 18A, Lund.

The thesis is available at the Centre for Mathematical Sciences

 

Seminarium kommer att hållas

Fredagen den 13 december kl 13:15 i sal MH:Riesz, Matematikhuset, Sölvegatan 18A, Lund.

The public defence of the thesis will take place on Friday, December 13, 2019, at 13:15 at MH:Riesz, Sölvegatan 18A, Lund

 

Opponent: Dr Joakim Rydell, Swedish Defence Research Agency.

 

Examinator/Examiner, Associate Professor Niels Christian Overgaard, Centre for Mathematical Sciences, Mathematics, Faculty of Engineering, Lund University.

 

Ordförande vid seminariet/Charimain: Professor Kalle Åström, Centre for Mathematical Sciences, Mathematics, Faculty of Engineering, Lund University.