lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Kick-Off Matematikcentrum

Övrigt

Tid: 2017-08-25 09:00 till: 13:00
Plats:Matematikcentrum
Kontakt:natasa@maths.lth.se


Save the date Kick-Off och Grillning

Efter sommaren och när alla är tillbaka från sina semestrar börjar det nya akademiska året och med det börjar vi planera för framtiden.

Detta vill vi göra i form av Kick-Off, halv dag mellan kl. 9:00-13:00. Under denna halv dagen kommer information om Matematikcentrums strategiska planering att presenteras samt mer information om löne-sättande samtal kommer att ges. Det rekommenderas att närvara. Kick-Off avslutas med den uteblivna för-sommar grillningen som kommer att äga rum OAVSETT VÄDER.