lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Ingenjörsinriktad yrkesträning - praktik på AAK

Seminarium

Tid: 2018-09-19 10:15
Plats: Sal MH:Sigma, Matematikbiblioteket
Kontakt: mario [dot] natiello [at] math [dot] lth [dot] se
Spara händelsen till din kalender


Josefin Persson Teknisk matematik, år 5.

Kursen Ingenjörsinriktad yrkesträning ger studenter på LTH en möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga kunskaper och kompetenser genom att praktisera på ett företag. Under sommaren praktiserade jag på AAK Karlshamn under 11 veckor med intentionen att få en bättre uppfattning om vad man kan göra som ingenjör i näringslivet. Efter kursen har jag fått en bättre förståelse för en civilingenjörs möjligheter och förutsättningar, de varierande yrkesroller som erbjuds samt vilka färdigheter som förväntas av en ingenjör i arbetslivet.