lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

Examensarbete: Gustav Jillbratt, "On the variational characterization of quasi-periodic standing waves of the nonlinear Schrödinger equation"

Seminarium

Tid: 2018-02-16 10:15 till: 11:15
Plats:MH:332A
Kontakt:erik.wahlen@math.lu.se


Gustav Jillbratt presenterar sitt examensarbete på kandidatnivå.