lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kalendarium

"EGO-MOTION RECOVERY FOR BINOCULAR VISION"

Seminarium

Tid: 2018-08-31 13:00 till: 15:00
Plats:MH:309A Matematikcentrum
Kontakt:anders.heyden@math.lth.se


Marcus Valtonen Örnhag, Licentiat seminarium