lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Masterprogram matematik

Programöversikt

 

Programmet syftar till att på avancerad nivå ge de studerande teoretisk kunskap om matematik med praktiska färdigheter i att tillämpa den både på rent matematiska frågeställningar och inom matematikens tillämpningsområden.

Programmet ger behörighet till forskarutbildning i matematik. Studenten skall också ha uppnått tillräckliga färdigheter i att tillämpa matematiken för att vara anställningsbar inom industri och förvaltning där matematiska problem uppstår.

Programmet har två inriktningar - Matematik och Numerisk Analys. En stor mängd kurser inom ren och tillämpad matematik, numerisk analys och matematisk statistik är tillgängliga inom programmet.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och en kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i matematik.

Programstruktur och kursfordringar

För en masterexamen i matematik krävs en kandidatexamen (inte nödvändigtvis i matematik), ytterligare kurser om 90 högskolepoäng och ett examensarbete i matematik eller numerisk analys omfattande 30 högskolepoäng. Minst 45 högskolepoäng av kurserna skall vara kurser i matematik eller numerisk analys på avancerad nivå som väljs från ett specificerat kursutbud. Högst 30 högskolepoäng får vara på grundläggande nivå.

Kursfordringar för masterexamen i matematik

Kursfordringar för masterexamen i matematik, inriktning numerisk analys

Utbildning

Programmet börjar med ett introduktionsmöte, vid vilket studenterna väljer den första terminens kurser. Information om kurserna och tidpunkter för introduktionsmöten återfinns i kurslistan i vänstermenyn. Inför övriga terminer inom programmet anmäler man sig på antagning.se till de kurser som man vill studera. Anmälningsperioden för kurserna är 15 mars-15 april inför en hösttermin, och 15 september-15 oktober inför en vårtermin.