lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hypotestest I-III

Filmerna nedan behandlar kursmomenten hypotestest på grundkursen i matematisk statistik. Grundläggande begrepp så som styrkefunktion och direktmetoden presenteras.