lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Oops, an error occurred! Code: 201706291059033a5a980e
Denna sida på svenska This page in English

Matematisk statistik

Avdelningen för matematisk statistik är gemensam för den naturvetenskapliga och den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Aktuella forskningsområden inom matematisk statistik är spatial-temporala stokastiska modeller, icke-parametrisk inferens, slumpmässiga grafer, statistisk signalbehandling, filtrering och inferens i partiellt observerade system, med tillämpningar bland annat inom finansiell matematik, miljöforskning och medicin.

Oops, an error occurred! Code: 20170629105903789da6d8

Kontakt

Andreas Jakobsson, avdelningsföreståndare
Andreas.Jakobsson@matstat.lu.se
046-222 45 20

Stanislav Volkov, biträdande avdelningsföreståndare
Stanislav.Volkov@matstat.lu.se
046-222 95 38

Anna Lindgren, studierektor, Matematisk statistik, LTH
Anna.Lindgren@matstat.lu.se
046-222 42 76

Magnus Wiktorsson, studierektor, Matematisk statistik, Naturvetenskaplig fakultet
Magnus.Wiktorsson@matstat.lu.se
046-222 86 25

Oops, an error occurred! Code: 201706291059033e0a1f8f