lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Inledande geometri för högskolestudier

Denna bok är tillkommen för att underlätta överbryggningen mellan gymnasieskolan och högskolans tekniska utbildningar.Den kan med fördel integreras i en första analyskurs vid högskolan, men kan även studeras enskilt, till exempel i slutet av gymnasieskolan.

Boken består av fyra kapitel: Plan geometri, Trigonometri,Rymdgeometri och Analytisk geometri. Innehållet är delvis bekant från gymnasieskolan medan framställningen är gjord på ett högskolemässigt sätt.

Author

Publisher