lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Analys i en variabel

Denna bok behandlar grunderna i differential- och integralkalkyl för funktioner av en variabel. Den innehåller också en introduktion till de komplexa talen.

Framställningen är rik på exempel som visar hur man använder de teoretiska resultaten vid konkret problemlösning. Många tillämpningar inom teknik och naturvetenskap diskuteras.Författarna har lagt ner stor möda på att successivt vänja läsaren vid matematikens och naturvetenskapens krav på stringenta och koncisa resonemang.

I den tredje upplagan har författarna lagt sig vinn om att förnya texten och anpassa den till dagens studenter. Fler exempel har tillkommit för att ytterligare belysa teorin.

Authors

Lars-Christer Böiers

Arne Persson

Publisher