lu.se

Matematikcentrum

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser

Kurser

Kurser inom forskarutbildningen vid LTH

 

Nedan listas kurser på doktorandnivå som ges eller har getts vid Matematikcentrum. Kontakta gärna studierektorer eller kursansvarig lärare för mer information.

 

Forskarutbildningskurser Matematikcentrum LTH

 

Aktuella forskarutbildningskurser vid Matematikcentrum NF:

NAMA006: Advanced course in the calculus of variations, HT19-VT20

NAMA001: Spectral theory, VT20 (also given as master's course, MATP99)

 

Ytterligare kurser som också undervisas inom grundutbildningen vid Matematisk Statistik

Finansiell statistik

Inferensteori

Icke-linjära tids-serier

Linjär och logistisk regression

Linjär och logistisk regression med datainsamling

Monte Carlo-baserade statistiska metoder

Prissättning av derivattillgångar

Spatial statistik med bildanalys

Stationär och icke stationär spektralanalys

Stationära stokastiska processer

Statistisk modellering av extremvärden

Statistisk modellering av multivariata extremvärden

Tidsserieanalys

Sannolikhetsteorins matematiska grunder