lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) stärker viktig framtidsforskning

2018-04-11

Den snabba utveckling som nu sker inom automatisering och digitalisering och en
stor del av de framsteg som görs inom forskningen bygger på enorma mängder data.
För att kunna nyttja all information de ger krävs avancerad matematik. Nu
presenteras de 14 matematiker som får ta del av 2018 års anslag från Knut och
Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande satsning på matematik.
- Matematiken har alltid varit central för samhällsutvecklingen men i och med de
ofantliga datamängder som kan tas fram i dag har den hamnat i fokus på ett helt
nytt sätt. Den befintliga matematiken räcker inte till för att dra nytta av all
information vi får, därför har det blivit allt viktigare att utveckla
matematiken. Då kan vi bättre förstå samband mellan gener och sjukdomar och
klimatförändringar till exempel, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut
och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse går i denna, nu utökade, satsning in med
340 miljoner kronor till stöd för svensk matematikforskning. Mellan år 2014 och
2023 ges matematiker i Sverige möjlighet att bedriva forskning utomlands samt
rekrytera gästforskare till Sverige. Programmet är ett samarbete med Kungl.
Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.
Målet med programmet är att Sverige ska återta en internationell tätposition
inom området. Det är en oerhört viktig satsning som vi i Vetenskapsakademien är
stolta att vara en del av, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl.
Vetenskapsakademien.
Anslaget är inte inriktat på något särskilt område inom matematiken utan stödjer
grundforskning.
Årets kandidater arbetar med viktiga matematiska forskningsfrågor som rör bland
annat datalagring, nanoteknik och kunskap om universum och våra fysikaliska
lagar.

Anslag 2018:

Tre etablerade forskare från utlandet rekryteras som gästprofessorer vid svenska
universitet (inom parentes)

Professor Sergey N. Naboko, St Petersburg State University, Ryssland (Stockholms
universitet)
Professor Gregory G. Smith, Queen's University, Kanada (KTH)
Professor Viviane Baladi, Institut de Mathématiques de Jussieu, CNRS, Frankrike
(Lunds universitet)

Sex forskare får medel för att rekrytera en forskare från utlandet till en
postdoktoral tjänst i Sverige:

Professor Hans Ringström, KTH
Professor Anna-Karin Tornberg, KTH
Docent Martin Raum, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet
Professor Sandra Pott, Lunds universitet
Docent Alexander Berglund, Stockholms universitet
Docent Jonas Bergström, Stockholms universitet

Fem forskare får postdoktoral tjänst vid universitet i utlandet och stöd under
två år efter återvändandet till Sverige:

Doktor Davit Karagulyan, KTH (University of Maryland, USA)
Doktorand Aron Wennman, KTH (Tel Aviv University, Israel)
Doktorand Gleb Nenashev, Stockholms universitet (Massachusetts Institute of
Technology, USA)
Doktorand Magnus Carlson, KTH (Hebrew University of Jerusalem, Israel)
Doktorand Samuel Edwards, Uppsala universitet (Yale University, USA)

Om programmet:

Programmet omfattar under åren 2014-2023 340 miljoner kronor för utresande
svenska postdoktorer och internationell rekrytering av utländska postdoktorer
samt gästprofessorer till svenska institutioner. Utöver detta ges ett stöd på
knappt 60 miljoner kronor till Vetenskapsakademiens Institut Mittag-Leffler, ett
av världens tio främsta matematiska institut. Programmet är ett samarbete med
Kungl. Vetenskapsakademien som utvärderar alla nominerade kandidater.

Läs mer om forskarna och projekten på:

https://kaw.wallenberg.org/matematikprogrammet-2018