lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

GÅRDING Prize in Mathematics 2017

2018-01-22

Anders Karlsson

Anders Karlsson

Hans Ringström

On December 2, 2017, Anders Karlsson (Geneve and Uppsala) and Hans Ringström (KTH) were awarded GÅRDING Prize in Mathematics at the annual meeting of the Royal Physiographic Society

ANDERS KARLSSON föddes 1972 och disputerade 2000 vid Yale med  Fieldsmedaljören Margolis som handledare. Hans forskningsområde är mycket brett, han har gjort viktiga bidrag inom dynamiska system, slumpvandring, gruppteori och harmonisk analys med hyperboliska strukturer som tema. Karlsson och hans medarbetare har bl.a. studerat ergodicitet av isometrier, superrigiditet och slumpvandring på grupper. Nyligen har Karlsson visat en explicit formel för värmeledningskärnan på grafer, vilket ger information om slutna geodeter och motsvarande zetafunktioner. Han fick Svenska Matematikersamfundets Wallenbergpris 2008 och Edlundska priset 2015 från KVA.

HANS RINGSTRÖM föddes 1972 och disputerade 2000 vid KTH med Lars Andersson som handledare. Hans forskningsområde är matematisk relativitetsteori, dvs studiet av Einsteinekvationerna, som är grunden för kosmologi och teorin för svarta hål. Ringström har visat flera internationellt mycket uppmärksammade resultat rörande den starka kosmiska censorsprincipen i symmetriska rum, dvs att det nästan aldrig uppstår nakna singulariteter. Han har även studerat de komplicerade rumstidsoscillationerna nära en singularitet, s.k. Mixmaster-oscillationer, och har nyligen visat resultat om stabilitet och "no hair" egenskaper av lösningar till Einsteinekvationerna. Ringström är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, fick Svenska Matematikersamfundets Wallenbergpris 2007 och Gustafssonpriset 2011 från KVA.

Anders Karlsson gave a Gårding Lecture at the Mathematical Ceneter, Lund, on December 4.
Hans Ringström will give a Gårding Lecture on 6th of March 2018. With title
"Mathematical problems in general relativity"

Mathematicians awarded Eva and Lars Gårdings Prize are:
2003 Nils Dencker

2005 Dennis Hejhal

2007 Håkan Eliasson

2009 Svante Janson

2011 Jeff Steif

2013 Kurt Johansson

2015 Bo Berndtsson and Håkan Hedenmalm

 

EVA and LARS GÅRDINGS PRIZE